• 07136773264-5
 • ariapoolad@yahoo.com

Author Archives: @@aria

جوشکاری زیر پودری چیست ؟

جوشکاری زیر پودری (Submerged Arc Welding – SAW)

جوشکاری زیرپودری (SAW) یک فرآیند جوشکاری خودکار است که در آن از الکترود لخت (بدون روکش) با طول پیوسته (که دور قرقره پیچیده شده است)، استفاده می‌شود.

در جوشکاری به این روش، ماده حفاظت کننده جوش به صورت پودر روی درز ریخته می‌شود. به فاصله کمی پشت نازل پودر، قوس الکتریکی توسط الکترود لخت و در زیر این پودر برقرار می‌گردد. در حین جوشکاری نیز از آنجا که قوس زیر پودر برقرار می‌شود، جرقه جوشکاری مشاهده نمی‌شود و به همین دلیل نیازی به استفاده از ماسک برای اپراتور نیست و تنها عینک محافظ صنعتی کفایت می‌کند.

در جوشکاری زیر پودری، انتهای سیم جوش یکسره در داخل توده انباشته روانساز، که منطقه یا اتصال مورد جوش را می پوشاند، قرار می گیرد. قوس توسط برخورد الکترود به سطح  قطعه کار آغاز می گردد.

سیم جوش های مورد استفاده در این فرآیند به جز سیم جوش های فولادی زنگ نزن ، دارای روکش مسی می باشند. روکش مسی برای اطمینان از انتقال مناسب جریان الکتریسیته ، کاهش سایش نازل ها و جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی سیم جوش به خصوص هنگام نگهداری در انبار روی سیم جوش ها قرار می گیرد.

روش SAW معمولا به عنوان یک فرایند تمام مکانیزه یا اتوماتیک انجام می شود. اما به صورت نیمه اتوماتیک نیز می تواند باشد. پارامترهای جوشکاری از جمله جریان ،ولتاژ قوس ، سرعت حرکت کالسکه و سرعت فیلر دهی همگی بر روی شکل ظاهر جوش،عمق نفوذ و ترکیب شیمیایی فلز جوش رسوب داده شده تاثیر می گذارند. از آنجا که جوشکار نمی تواند حوضچه جوش را ببیند ،باید ضریب اطمینان بزرگتری را در تنظیم پارامترها به کار برد.

جوشکاری زیر پودری چیست ؟

جوشکاری زیر پودری چیست ؟

کاربردهای فرآیند زیر پودری (SAW)  :

روش SAW به طور ایده‌آلی برای جوشكاری‌های گوشه‌ای و لب به لب طولی و محیطی مناسب است. اگرچه به علت سیالیت بالای حوضچة جوش ، سربارة مذاب و لایه سست فلاكس ، جوشكاری عموما در حالت تخت برای اتصالات لب به لب و در دو حالت افقی و عمودی برای اتصالات گوشه‌ای ( Fillet ) انجام می‌شود. برای اتصالات محیطی ، قطعة كار زیر یك راس جوشكاری ثابت می‌چرخد و جوشكاری در حالت تخت انجام می‌شود.

بسته به ضخامت قطعه ، یكی از روش‌های تك پاسه ، دو پاسه یا چند پاسه می‌تواند انجام شود. در واقع هیچ گونه محدودیتی در ضخامت مواد جوشكاری شونده وجود ندارد ، به شرطی كه آماده سازی مناسب اتصال انجام شده باشد. رایج ترین مواد جوشكاری شونده با این روش ، فولادهای منگنز دار ، فولادهای كم آلیاژی و فولادهای ضد زنگ هستند.

اگر یک فولاد را بتوان با فرآیند های  TIG – GTAWو SMAW و FCAW جوش داد با این پروسه نیز می توان جوش داد. محدودیت اصلی پروسه SAW در ورقه های نازک و موقعیت جوشکاری است. به دلیل این که SAW دارای حرارت ورودی و نرخ رسوب بالا می باشد. از فرآیند جوشکاری زیر پودری برای جوشکاری فولاد های ضخیم استفاده می شود و همانطور که گفته شد با این پروسه فولاد هایی به ضخامت بالاتر از 6.4 mm را جوشکاری می کنند.

 

در مجموع فلزاتی که با این فرآیند قابل جوشکاری هستند به دسته های اصلی زیر تقسیم می شوند:

فولاد های ساده کربنی تا 0.29% کربن

فولاد های کم آلیاژ

فولاد های کروم – مولیبدن دار

فولاد های غیر قابل زنگ زدن

 

فواید و مزیت های  جوشکاری زیرپودری (SAW) عبارتنداز :

 • بیشترین نرخ رسوب در میان فرآیندهای جوشکاری ذوبی به این روش اختصاص دارد که به سرعت بالای جوشکاری منجر می‌گردد.
 • پوشش برای حفاظت اپراتور از قوس نیاز نیست، اگرچه حفاظت چشمان اپراتور بخاطر احتمال پرتاب جرقه جوش توصیه می شود.
 • ذرات فلاکس (پودر دانه‌ای) نسبت به روکش الکترود در جوشکاری دستی، حفاظت بهتری از نوار جوش انجام می‌دهد.
 • عمق نفوذ جوش زیاد
 • حداقل گازهای ناشی از جوشكاری و اشعه قوس منتشر می شوند.

 

اما جوشکاری زیر پودری دارای محدودیت‌هایی نیز می باشد :

 • محدود بودن این روش به آلیاژهای آهنی و بعضی آلیاژهای پایه نیكل
 • معمولا محدود به موقعیت‌های 1F ، 2F و 1G می‌شود.
 • معمولا به جوشكاری درزهای طولی مستقیم و یا لوله‌های چرخشی و یا مخازن محدود می‌شود
 • به سیستم‌های كار با فلاكس نسبتا پر زحمت نیاز می باشد.
 • فلاكس و سربارة باقی مانده بحث ایمنی و سلامت را به دنبال دارد.
 • از بین بردن سربارة بین پاس و بعد از جوشكاری لازم می‌باشد.

 

 

متغیرهای اصلی در جوشکاری زیر پودری SAW :

 • سرعت پایین آمدن سیم ( فاكتور اصلی در كنترل جریان جوشكاری می باشد )
 • ولتاژ قوس
 • سرعت جوشكاری
 • پیش آمدگی الكتریكی یا تماس نوك الكترود با قطعه كار
 • قطعیت و نوع جریان

 

تقسیم بندی پودرهای جوشکاری زیرپودری براساس درجه قلیایی(B.I) آنها عبارتند از :

1- پودرهای اسیدی                  B.I<0.9          Tm=1100-1300 c      750 ppm [o]
2 پودرهای خنثی:           1.1 – B.I=0.9 Tm=1300-1500           550-750 ppm [o]
3- پودرهای قلیایی       B.I=1.2-2                       Tm>1500 c   300-500 ppm [o]
4- پودرهای فوق قلیایی         B.I >2  Tm> 1500 c                           [o]300 ppm


تقسیم بندی پودرها بر اساس مواد تشکیل دهنده های اصلی آنها:
1- پودرهای سیلسکات منگنز(MS )
2- پودر سیلیکات کلسیم ( CS)
3- پودرهای سیلیکات زیرکونیوم (ZS)
4- پودرهای سیلیکات روتیلی (RS)
5- پودر آلومینات روتیلی (AR)
6ـ پودر آلومینات قلیایی (AB )
7ـ پودر آلومینات سیلیکات (AS )
8ـ پودر قلیایی آلومینات فلوراید (AF)
9ـ پودر فلورید قلیایی (FB)
10ـ پودر آهن (IP)
مهم‌ترین عوامل موثر در انتخاب پودرهای جوشكاری زیر پودری به صورت زیر است:

1ـ كنتـرل چقرمگی جوش

2ـ كنترل تركیب شیمیایی فلز جوش و فلز پایه

3ـ توانایی جوشكاری فلزات نازك در سرعت‌های زیاد

4ـ توانایی تحمل شدت جریان‌های سنگین

5ـ جوشكاری اتصالات زنگ زده و حاوی پوسته‌های اكسیدی

6ـ كنترل مقدار نفوذ جوش

7ـ كنترل شكل ظاهری و پـروفیل و گردة جوش

8ـ قابلیت جوشكاری با جریان مستقیم یا متناوب

9ـ كنتـرل سـلامت جـوش

10ـ راحتی جدا شدن سرباره از روی جوش

11ـ صرفه اقتصادی و قیمت

12ـ توانایی انجام جوشكاری‌های سخت در شرایط ویژه

 

چند فرمول راهنما برای جوشكاری زیر پودری
فـرمـول كـار و بـالا سـری: هـزیـنـه كـار واقـعـی و نـرخ بـالا ســری ( over head ) یكی از مهم‌ترین فاكتورهایی است كه برای محاسبه هزینه‌های جوشكاری بسیار ضروری است. اگر این فاكتورها نامشخص باشد ، می‌توان یك نرخ یا ضریب منطقه‌ای تجزیه را به جای آن قرار داد.

2ـ نرخ رسوب بر حسب kg / h    :در حقیقت ، وزن فلز جوشی است كه در یك ساعت و در شرایط استفاده از جریان جوشكاری ثابت و در فاكتور بهره‌برداری 100٪ رسوب كرده است. از سوی دیگر نرخ رسوب ، مقدار فلز جوشی است كه باید در یك 1 ساعت توسط یك جوشكار كه بدون وقفه كار می‌كند رسوب داده شود.
3ـ فاكتور بهره برداری: فاكتور بهره برداری در حقیقت درصدی از كار روزانه‌ی یك جوشكار است كه به طور واقعی مشغول جوشكاری بوده است. این فاكتور همچنین زمان برقراری قوس الكتریكی توزیع شده در تمامی ساعات كاركرد جوشكار است كه به صورت درصدی از 100 قابل محاسبه و ارائه است.

4ـ هزینه سیم جوش بر حسب واحد وزن آن: عبارت است از ارزانترین قیمتی كه از فروشندگان به دست می‌آوریم ، البته در شرایطی كه این قیمت قابل محاسبة دقیق نباشد ،‌بیشترین قیمت احتمالی را در نظر قرار خواهیم داد.
وزن الكترود یا سیم جوش مصرفی
وزن فلز جوش
5ـ راندمان رسوب: این فاكتور عبارت است از رابطة بین مقدار سیم جوش مصرفی و مقدار جوش رسوب كرده بر حسب درصد
6ـ محاسبه‌ی وزن سیم جوش مصرفی: با استفاده از برخی اطلاعات و داده‌های جوشكاری ، همواره امكان محاسبه‌ی وزن سیم جوش مصرفی و مورد نیاز برای جوشكاری زیر پودری وجود دارد. فرمول زیر ، یكی از ساده‌ترین دستورالعمل‌های محاسبه‌ی وزن سیم جوش مورد نیاز را نشان می‌دهد:

= W   وزن سیم جوش مصرفی بر  حسب kg
= D   وزن مخصوص فلز جوش بر حسب kg / m
= A   مساحت محدودهی نفوذ جوش بر حسب m
= L   طول اتصال بر حسب m
= E   بازدهی یا راندمان كه در جوشكاری زیر پودری معمولا عدد 1 در نظر گرفته می شود.

@@aria

مراحل ساخت سوله

مراحل ساخت سوله

در این مقاله شما را با مراحل ساخت سوله از ابتدا تا انتها آشنا خواهیم نمود پس تا آخر مقاله با ما همراه باشید

مراحل ساخت سوله عبارتند از

 • انتخاب یک شرکت سوله سازی
 • طراحی سوله
 • اخذ مجوز ساخت سوله
 • خرید زمین سوله
 • تولید سوله
 • خاک برداری و اجرای فنداسیون سوله
 • نصب سوله
 • پوشش سقف ، دیوار کشی و نصب درب و پنجره
 • نصب تاسیسات برق
 • نصب سیستم های گرمایشی و سرمایشی

 

انتخاب یک شرکت سوله سازی :

همانطور که می دانید شرکت های بسیاری در ایران در صنعت سوله سازی فعالیت دارند اما در بین این شرکت ها بسیاری از آن ها با روش های کلاه برداری می توانند سوله ای با متریال نا مرغوب را به شما قالب کنند پس انتخاب نوع شرکت سوله ساز اهمیت بسزایی خواهد داشت پس بعد از آن که شرکت سوله ساز خود را انتخاب کردید حتما قبل از بستن قرار داد از محل کارخانه آن ها بازدید کنید و تمامی شرایط ساخت  و متریال های مصرفی که در اجرای سوله استفاده می کنند را بررسی نمایید همچنین رزومه شرکت و پروژه های قبلی شرکت مد نظر را ببینید در حال حاضر یکی از بهترین شرکت های سوله سازی در جنوب کشور مجتمع تولیدی صنعتی پولاد نقش آریا می باشد ،که پروژه های بسیار بزرگ سوله سازی در استان های جنوبی کشور با موفقیت به انجام رسانده است.

طراحی سوله

اولین و مهمترین مرحله برای ساخت یک سوله  طراحی سوله نیز می باشد برای شروع این کار ابتدا باید اطلاعاتی کافی در رابطه با نوع سوله و ابعاد آن بدانیم همچنین دانستن  اینکه سوله با چه هدفی و در کجا قرار است ساخته شود می تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار طراح سوله قرار دهد دیگر اطلاعات شامل ابعاد دهانه سوله ها ، نوع خاک و زمین محل ساخت سوله ، پوشش به کار رفته در سوله ، تعداد دهانه ،  شیب سقف سازه ، میزان ارتفاع سازه ، در نظر گرفتن نیروهایی چون نیروی زلزله ، باد ، برف و جرثقیل سقفی در صورت نیاز می باشد.

 

اخد مجوزهای لازم :

مرحله بعد در مراحل اجرای سوله مانند تمام سازه های دیگر اخذ مجوز ساخت سوله نیز می باشد که این مجوز ها شامل مجوز ساخت سازه و مجوز بهره برداری نیز می باشد .

بسته به نوع کاربری سوله ای که قرار است بسازید باید مشخص کنید که سازه شما زیر نظر کدام یک از سازمان های وزارت خانه می باشد این سازمان ها شامل سازمان صنایع ، وزارت بهداشت ، وزارت کشاورزی و…. می باشد اما باید در نظر داشت که اخذ مجوز برای شهر های مختلف بسته به شرایط و ضوابط مربوط به منطقه ساخت سوله خواهد بود .

 

خرید زمین سوله

خرید زمین احداث سازه  و ساخت و ساز از مهم ترین مراحل اجرای سوله است که قبل از آن باید به خوبی تحقیق شود تا بتوانید زمینی با شیب و ابعاد مناسب کاربریتان و در منطقه ای مناسب خریداری کنید.

 

تولید سوله

گام بعدی تولید سوله می باشد , ساخت و مونتاژ بر اساس نقشه های تهیه شده و در داخل کارخانه صورت می پذیرد و شامل مراحلی نیز می باشد این مراحل اعم از :

 • تهیه نقشه های شاپ
 • برشکاری قطعات سوله
 • سوراخ کاری فلنج ها
 • مونتاژ اولیه قطعات سوله
 • جوش کاری اولیه سوله
 • مونتاژ نهایی سوله
 • جوش کاری نهایی سوله
 • تمیزکاری و آماده سازی سوله
 • رنگ آمیزی سوله

 

خاک برداری و اجرای فونداسیون سوله :

قبل از مرحله خاک برداری ابتدا باید نوع خاک محل اجرای پروژه مشخص شده باشد و با آزمایش خاک مقاومت آن را محاسبه کرد زیرا تمام شهر های ایران دارای زمین ها  و جنس خاک متفاوت می باشند که انتخاب نوع فونداسیون با توجه به فشار بار ها به زمین شهر مورد نظر بستگی خواهد داشت بعد از آن که مراحل آزمایش خاک انجام شد به مرحله هموار کردن خاک و برداشت موانع از خاک می رسیم زیرا  مسطح بودن خاک در تراز اجرای سوله برای مستحکم بودن سازه تاثیر بسیاری خواهد داشت پس از آن به مرحله احداث فونداسیون خواهیم رسید ساخت فونداسیون یکی از مهم ترین مراحل ساخت سازه می باشد که در زمان ساخت با احتمال یک اشتباه کوچک باعث تخریب سازه شما خواهد شد

نصب سوله :

حال در این مرحله به قسمت اصلی سوله که نصب سازه در محل ساخت می باشد می رسیم پس از مرحله حمل قطعات از کارخانه به محل احداث سازه و تخلیه آن به مرحله نصب ستون ها خواهیم رسید اول از همه سوله هم مانند تمام سازه های دیگر ستون ها بر روی فونداسیون نصب می شوند و سپس نوبت به نصب رفتر ها (تاج ها ) می رسد البته قبل از این مرحله باید استرات و بادبند های پایه نصب شود تا سازه در عملیات نصب در مقابل بادهای شدید پایدار باشد بعد از آن نوبت به نصب سایر قطعات مانند بادبند های افقی و پرلین ها و میل مهار ها و قطعات دیگر بر روی سازه می رسد .

پس از اتمام این مراحل نوبت به مراحل نصب سقف ، دیوار کشی ، نصب پنجره و نصب در نیز می باشد پوشش سقف ها با توجه به نوع آن ها با روش های متفاوتی بر روی پرلین ها بسته می شود در ها در سوله بیشتر به صورت ریلی اجرا می شود اما نوع دیگر در ها برای نصب در سوله کرکره ای و لولایی نیز می باشد و بعد از آن پنجره ها را بر روی دیوار ها و در سقف به عنوان نور گیر و تهویه اجرا می شود

 

نصب تاسیسات برق :

تا اینجا تا حدودی اجرای سوله  به اتمام رسیده اما هنوز به صورت کامل سوله ما تمام نشده  زیرا اتصالات برق و تاسیسات هنوز انجام نشده است برای اتصالات برق  ابتدا می بایست مصرف برق مشخص شود و همچنین انشعابات لازم آن را دریافت کنیم پس از آن تمامی تابلو های اصلی و فرعی را در داخل سوله نصب خواهیم کرد و کابل های برق  و در آخر پریز و قطعات اتصال را نصب می کنیم .

همچنین ژنراتور  و یو بی اس هم برای بالا بردن ضریب اطمینان و جهت داشت برق پایدار برای مواقعی که برق سوله قطع می شود به کار می آید که عملکرد این دو کنار یک دیگر گزینه بسیار مناسبی می باشد .

 

 

نصب تاسیسات سرمایشی و گرمایشی :

تاسیسات هم مانند بقیه مراحل اهمیت بسیاری دارند تمامی سوله ها با توجه به کاربریشان نیاز به سیستم گرمایشی و  سرمایشی خواهند داشت که می توانند برای آن از سقف یا از موتور خانه استفاده کنند  که برای کاربری هایی چون سردخانه سیستم سرمایشی خاص و بیشتری در سوله مورد استفاده قرار می گیرد

@@aria

سوله های صنعتی با مقطع متغییر

سوله های صنعتی با مقطع متغییر : از اصلی ترین و  مهمترین مرحله ی اجرای سوله ، طراحی و ساخت سوله می باشد که کاری است تخصصی و دقیق  و کسانی  قادر به ساخت سوله های بی نقص هستند که از مهارت و تجربه ی کافی در زمینه طراحی سوله  برخوردار باشند طراح باید با یک دید اجرایی ، دقیق و اصولی دست به طراحی سوله  بزند این طرح در نهایت تبدیل به نقشه اجرایی شده و جهت ساخت و اجرا به کارخانه های متخصص در زمینه ساخت سوله سپرده می شود.

امروزه با توجه به وفور سوله سازان تجربی بدون سواد کافی در بازار ، آموزش مداوم مهندسان عمران در زمینه ساخت سوله بیش از گذشته احساس می شود .

مواد اصلی در ساخت سوله های صنعتی فولاد است که برای تحمل بارهای وارده به این سازه ها استفاده می شود. میزان فولاد بکار رفته در آنها تأثیر بسیار زیادی در وزن آنها دارد . وزن سوله ها تعیین کننده قیمت آنهاست . با روشهای سبک سازی بدون کاهش کیفیت ، سازه های با وزن پایین می توان طراحی کرد.

سوله های صنعتی زمانی مورد استفاده قرار می گیرند که به سازه با دهانه و ارتفاع زیاد بدون وجود ستون های مزاحم در وسط سازه نیاز داشته باشیم .

تاثیر بارهای جانبی باد و زلزله در روند ساخت سوله

اجزای سازنده سوله ها

قاب اصلی : برای قاب اصلی در سوله ها از تیرها و ستونها با مقطع متغییر استفاده می شود.

وال پست: این قطعات به عنوان تکیه گاهی برای نگهداری دیوارهای جانبی استفاده می شوند.

استرات: عضوی است که با تحمل نیروی محوری کششی و فشاری وظیفه ی اتصال قابهای اصلی سوله ها را برعهده دارد.

لاپه: این اعضاء معمولاً به شکلz بوده و برای اتصال سقف به پیکره سوله استفاده می شوند.

میل مهار یا سگرود: لاپه ها توسط 2 یا 3 میلگرد طولی به یکدیگر متصل می شوند که به آنها میل مهار گفته می شود .

مهاربندی افقی : این عضو به صورت افقی در سقف سازه تعبیه شده و بارهای جانبی وارده به سقف را به صورت نیروی محوری کششی تحمل می کنند و دورتا دور سوله و قابها را پوشش می دهد.

مهاربند قائم: این عضو به صورت قائم بین ستونها نصب و در سوله برای مهار نیروهای جانبی طولی استفاده می شود.

کاربرد انواع سوله ها :

سوله کارخانه های مواد غذایی ، تولیدی و صنعتی: در کارخانجات تولیدی ، صنعتی به دلیل چیدمان دستگاه ها و خط تولید بدون محدودیت و وجود ستونهای مزاحم ، صرفه جویی در زمان و هزینه ساخت و اجرا و استحکام لازم در برابر بارهای وارده به سازه از سازه های تیر ورق با مقطع متغییر استفاده می شود .

سوله ورزشی:   معمولاً برای احداث سالن های ورزشی که به دهانه های بزرگ بدون وجود ستون و ارتفاع زیاد نیاز دارند و همچنین اهمیت بالای این سالن ها به دلیل وجود تعداد زیاد نفرات تماشاچیان و ورزشکاران و استحکام بالای مقاطع تیر ورق با مقطع متغیر از سوله های صنعتی استفاده می شود .

سوله تجاری:  در مراکز و فروشگاه های تجاری مورد استفاده می باشند.

سوله مرغداری و دامداری:  در مرغداری ها و دامداری ها که به سالن های بزرگ احتیاج دارند از سوله های صنعتی استفاده می کنند.

ساخت سوله سردخانه

ساخت سوله سردخانه

سوله سردخانه ها:  امروزه در سردخانه های بزرگ که به سلولهای با ابعاد زیاد احتیاج دارند از این گونه سازه ها استفاده می گردد .

سوله تفریحی:  در مکانهای تفریحی ، سالن های غذاخوری ، رستوران ها و تالارهای عروسی از این نوع سازه ها بهره می گیرند.

سوله های مذهبی و حسینیه ها:  امروزه با توجه به نیاز به فضای بزرگ و ارتفاع زیاد و در عین حال مستحکم و ایمن به دلیل تجمع زیاد افراد در مکانهای مذهبی از جمله مساجد ، حسینیه ها ، تکایا و حتی آرمگاه ها از سازه سوله با مقطع متغییر زیاد به چشم می خورد .

سوله انبار:  در انبار ها به دلیل ورود و خروج مستمر ماشین آلات و تخلیه و باگیری مکرر از سالن های سوله با دهانه های بالا استفاده می شود.

سالن اجتماعات و آمفی تآتر:  نیاز به عدم وجود مانع جهت دید صحنه در سالن های اجتماعات و آمفی تأتر ها و تجمع زیاد در این مکانها منجر به استفاده از سازه سوله با مقطع تیر ورق می شود .

سوله پارکینگ:  به دلیل اقتصادی بوده این سازه ها در ابعاد بزرگ جهت پارگینک ها و مراکز اسقاط خودرو از سوله استفاده می شود.

مزایای  استفاده از سوله های با مقطع متغییر:

در سال های اخیر کشور ایران پیشرفت قابل توجهی در صنعت ساخت و ساز داشته است و سوله ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و طبق جدید ترین فناوری در جهان  این سوله ها به گونه ای طراحی و ساخته شده اند که علاوه بر سبک بودن، مقاومت این فلزات در برابر عوامل محیطی حفظ می شود و این ویژگی برجسته ای برای این نوع سوله ها است.

در ادامه به بررسی مهمترین مزایای سوله ها می پردازیم:

 • ظاهری نسبتاً زیبا ، استفاده بیشتر از فضای زیر پوشش ، امکان چیدمان خط تولید کارخانه های مختلف به دلیل وجود دهانه های بزرگ بدون مزاحمت ستون ، امکان تهویه مناسب با وجود ارتفاع زیاد و صرفه جویی در مصالح و مدت زمان ساخت و نصب از مزایای غیر قابل انکار این گونه پوشش هاست .
 • سوله های صنعتی با مقطع متغییر در مقایسه با سازه های خرپایی و یو بی ام (UBM) از استخوان بندی محکمتری برخوردار بوده بنابراین پیشنهاد می شود برای سازه های دائم و سازه های با اهمیت بالا که تجمع زیاد جمعیت را در بر می گیرد از این سازه ها استفاده گردد که در مقابل بار های وارده از جمله بار برف ، باد و زلزله پایداری لازم را داشته باشد .
 • قاب های این گونه سازه ها به دلیل صلبیت زیاد اتصالات و جذب مناسب نیرو های دینامیکی جانبی ناشی از ضربه های جرثقیل سقفی در جهت قاب خمشی برای سازه هایی که نیاز به تخلیه ، بارگیری و جابجایی بار با جرثقیل سقفی دارند فوق العاده ایمن تر و مطمعن تر از سازه های خرپایی و یو بی ام (UBM) و سازه های مشابه می باشد.
 • اندازه درب ورودی در این سوله ها محدودیتی ندارد.
 • قابلیت نصب انواع جرثقیل های ستونی و سقفی را دارد.
 • مهمترین ویژگی این گونه سوله ها قابلیت باز کردن و نصب دوباره در مکان دیگر می باشد.
 • استفاده از فولاد کمتر به نسبت ساختمان ها و سایر سازه های مشابه با توجه به دهانه و ارتفاع بالا .
 • قابلیت استفاده از تاسیسات مکانیکی ، سرمایشی ، گرمایشی و روشنایی در این سازه ها وجود دارد.
 • طبق مقررات ملی ساختمان طراحی و ساخته شده است.
 • برای صنایع تجاری ، ورزشی ، مسکونی و تفریحی و … استفاده می شود.

 

@@aria
سوله استاندارد

سوله استاندارد

سوله استاندارد  – مشخصات سوله استاندارد

برای ساخت سوله می بایست ابتدا هدف و کاربری سوله را مشخص نمود. پس از مشخص کردن کاربرد و هدف از ساخت سوله می بایست استاندارد های سوله را مشخص نمود چرا که این استاندارد ها در ساخت و طراحی انواع سوله بسیار مهم بوده و نقش تعیین کننده ای را دارا می باشد..

ابعاد سوله استاندارد: سوله ای که بر اساس استاندارد های مشخصی ساخته می شود دارای ابعادی استاندارد نیز می باشد.

ابعاد استاندارد در ساخت سوله باعث می شود در هزینه ی آن نیز اثر گذاشته و اقتصادی تر باشد. به طور کلی ابعاد استاندارد سوله برای آهن مصرفی و یا تناژ اسکلت بندی در حدود ۳۰ تا 45 کیلوگرم بر متر مربع می باشد.

میزان آهن مصرفی با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه ممکن است متفاوت باشد.

ساخت سوله استاندارد نیز مانند سایر سوله ها می باشد با این تفاوت که در ساخت این سوله ها یکسری استاندارد ها و قوانین خاصی رعایت می شود مثلا اینکه باید ابعاد سوله ها از جمله طول ، عرض ، ارتفاع و فاصله بین قابها در محدوده ی خاصی باشد .

ساخت سوله استاندارد باید توسط مهندسین عمران سازه صورت گیرد که امری تخصصی و حساس به شمار می رود . از سوله های استاندارد می تواند در مواردی چون سوله های صنعتی , سوله های نمایشگاهی , سوله های نظامی و … استفاده کرد.

طراحی سوله ها معمولا با استفاده از نرم افزار هایی خاص انجام می گیرد . نرم افزار هایی که برای طراحی سوله ها مورد استفاده قرار می گیرد دارای پیچیدگی خاصی می باشد به همین دلیل باید زیر نظر مهندسین طراح که در این زمینه تخصص دارند انجام پذیرد. در این صورت می توان یک سوله ی خوب را طراحی نمود.

نرم افزارهایی که در طراحی سوله مورد استفاده قرار می گیرد etabs ،safe، sap 2000 می باشد. طراحی های سوله ، معمولا در کارخانه ها انجام می گیرد. طول و شیب سوله معمولا به شرایط باران و برف بستگی دارد و در ایران استاندارد های گفته شده در مقابل باران و برف معمولا دارای مقاومت می باشد.

سوله استاندارد

سوله استاندارد

اجزای سوله استاندارد

یک سوله استاندارد در اسکلت فلزی خود می بایست تمام اجزای زیر را دارا باشد:

ستون ، تاج (رفتر) ، بیس پلیت ، وال پست ، استرات ،  بادبند های قائم و افقی ،لاپه ها (تیرهای فرعی سقف ) ، میل مهار (سگرود) ، فلنج استی (سینه بند) و پیچ و مهره

 

ابعاد و مشخصات سوله استاندارد :

ارتفاع در سوله های استاندارد :  ارتفاع سوله فاکتور ابعادی است که بر هزینه ها و تناژ آهن مصرفی تاثیر گذار است . ارتفاع استاندارد سوله از حداقل 3 متر تا حداکثر 25 متر دیده می شود. البته ارتفاعی  که معمولا زیاد استفاده می شود  6 تا 12 متر می باشد. توجه داشته باشید که این ارتفاع کنار سوله است و منظور ارتفاع تاج نمی باشد. ارتفاع تاج نیز با مشخص بودن دهانه و شیب براحتی قابل محاسبه است.

 

شیب سوله : شیب سوله در محدوده 10 تا 30 درصد است . در سوله با دهانه کوچکتر از شیب 20% استفاده می شود . در مواردی که دهانه بزرگ باشد معمولا ساخت سوله با شیب 15% انجام می شود. هنگامی که دهانه خیلی بزرگ و بیشتر از 40 متر است ممکن است، این شیب تا 10% کاهش پیدا کند. در مناطق با برف زیاد بهتر است شیب سوله از 15% کمتر نباشد. هرچه این شیب بیشتر منظور گردد بهتر است. البته باید توجه نمود که افزایش شیب سوله منجر به افزایش بار باد می شود.

 

طول سوله : فریم اصلی سوله متشکل از رفتر و ستون است. بهینه ترین فاصله برای آنها بین 6 تا 9 متر می باشد. کل طول سوله نباید از 60 متر بیشتر شود. هرچه طول سوله بیشتر شود تغییرات دما تاثیر شدیدتری بر استحکام سازه خواد داشت. باید توجه نمود که با افزایش فاصله قاب ها، ضمن سنگین تر شدن ستون و قاب اصلی، پرلین های پوشش سقف سوله نیز سنگینتر می شوند. در ایران معمولا فاصله فریم های طول 6 متر می باشد .

 

عرض سوله : بهینه ترین دهانه در محدوده 12 تا 35 متر می باشد. به این معنی که مثلا میزان آهن مصرفی در ساخت اسکلت سوله در هرمتر مربع برای دهانه 15 متر تا دهانه 24 متر تفاوت قابل توجهی ندارند و هرچه دهانه از این مقدار بالاتر برود آهن مصرفی در هر متر مربع بیشتر می شود. باید به این نکته توجه داشت که در ساخت سوله با جرثقیل یا نیمه طبقه، تناژ آهن مصرفی افزایش پیدا می کند.

 

بطور کلی برای جمع بندی ابعاد سوله استاندارد به شرح زیر می باشد:

ارتفاع از 6 تا 12 متر

دهانه 12 تا 40 متر (20 تا 35 متر بهینه تر است)

طول بهتر است مضربی از 6 متر باشد.

@@aria

سوله سبک و سوله سبک خرپایی

به طور کلی سه روش برای ساخت سوله سبک وجود دارد.

1-سوله خود ایستا و یا سوله ubm

2-سوله سبک خرپایی

3-سازه های فضایی

 

سوله UBM (سوله سبک)
سوله سبک : سیستمی است که جهت احداث سوله های بدون اسکت با هزینه‌ ارزان، طراحی آسان، سرعت بالا و بهینه طراحی شده است. این سیستم در واقع کارخانه‌ای بر روی چهارچرخ است که قابلیت برنامه‌ریزی، طراحی، تولید و نصب این نوع سازه‌ها را در هر نقطه‌ای امکان‌پذیر می‌سازد.

سوله های UBM چیست؟
شرکت آمریکایی MIC، در حدود 20 سال پیش، نسل متفاوتی از سوله های سبک را با سیستمی به نام UBM طراحی کرده که به دلیل قابلیت های ویژه ای از قبیل مقاومت بالا، اجرای سریع و مقرون به صرفه بودن، روز به روز با استقبال بیشتری مواجه شده است.

سوله UBM

سوله UBM

محبوبیت و تنوع این سیستم در ساخت انواع سوله ها با کاربردهای مختلف تجاری، صنعتی، کشاورزی، ورزشی و انبار به قدری بوده که هم اکنون تمامی کشورهای پیشرفته و بسیاری از کشورهای دیگر در سراسر جهان از این سیستم در احداث سوله های خود بهره می گیرند.

مهم ترین مزیت هایی که برای سوله های UBM بر شمرده می شوند عبارتند از:
برخورداری از استاندارد بین المللی
سرعت فوق العاده در طراحی نقشه سوله سبک و اجرای سوله
مقرون به صرفه از لحاظ اقتصادی
انعطاف پذیری در طراحی سوله (با طول دلخواه و قابل تغییر در آینده، عرض 10 تا 20 متر و ارتفاع 5 تا 12 متر)
سازگاری با محیط زیست به دلیل استفاده از ورق های گالوانیزه
مقاومت بالای سوله (در برابر توفان های تا 250 کیلومتر بر ساعت، زلزله 7 ریشتر)

 

سوله سبک خرپایی
طراحی و کاربرد سوله های خرپایی به عنوان کاری تخصصی و فنی و علمی که در تخصص افراد آموزش دیده در این زمینه می باشد، امروزه به دلیل داشتن ویژگی های منحصر به فرد و کم ترین میزان نقص در ساخت این سوله ها ، مورد توجه صنعتگران قرار گرفته است.

اولین عاملی که در کنار هزینه ی مقرون به صرفه و سرعت ساخت بالا در این سازه می توان به عنوان عاملی موثر در افزایش تقاضا برای طراحی و کاربرد سوله های خرپایی از آن یاد کرد، عامل عدم محدودیت در ساخت دهانه ی سوله می باشد که می توان از آن برای محل هایی که نیازمند داشتن دهانه هایی با ارتفاع بسیار بلند نیز می باشند استفاده نمود.

یکی دیگر از عواملی که می تواند در شمار عوامل افزایش دهنده ی طراحی و کاربرد سوله های خرپایی از جانب صاحبان صنایع گوناگون مورد توجه قرار بگیرد، عامل وجود امکان ساخت این سوله ها در اشکال متنوع می باشد که همین امر کاربرد آن ها را برای مصارفی مانند انواع سالن های همایش را ممکن کرده است.

طراحی و کاربرد سوله های خرپایی
طراحی سوله های خرپایی توسط مهندسین سازه با استفاده از انواع محاسبات و برنامه های نرم افزاری با رعایت دقیق ترین جزییات انجام می شود تا کم ترین میزان هدر رفت فضا و هزینه و فولاد و … را در ساخت این سوله داشته باشیم.

در رابطه با بحث کاربرد سوله سبک خرپایی می توان به این موضوع اشاره کرد که؛ این نوع سوله بیشترین کاربرد را در میان انواع دیگر سوله ها دارد و می توان با اطمینان خاطر از کیفیت و ساخت آن، در ساخت و بهره برداری از مدارس، بیمارستان ها، مرغداری ها، انبارها، کارخانه جات، صنایع دریایی، آشیانه های هواپیما، تعمیرگاه ها، نمایشکاه ها، انواع فروشگاه ها، ساخت وسیله های شهر بازی و مواردی از این دست، بدون نگرانی درباره ی اندازه ی دهانه ی آن ، بهره برد.

 

سازه های فضایی

مزایای سازه فضایی

1 – نداشتن محدودیت دهانه در سازه های فضاکار
سازه های فضایی، برای پوشش کلیه مکانهایی که به نحوی محدودیت اجرای ستون و تکیه گاههای میانی دارند ، استفاده شده . و به بیان دیگر سازه های فضایی با عبارت ” سالن های بدون ستون ” مترادف است . خصوصاً که اجرای چنین محل هایی با استفاده از سازه های فضایی ، از نظر جلوه های ظاهری و نکات سازه ای ، موقعیت و برتری منحصر به فردی را برای سازه های فضایی ( در مقایسه با سایر سازه های جایگزین یا مشابه ) ایجاد می کنند .

سازه های فضایی

سازه های فضایی

2 – نداشتن ضرورت نظم تکیه گاهها در سازه های فضایی
در کلیه مکانهایی که به دلیل وجود محدودیت های سازه ای یا معماری ، امکان رعایت نظم و تقارن در انتخاب ستونها وجود نداشته و محدودیت تکیه گاهی دارد ، می توان از سازه فضایی استفاده نمود ، چرا که در سازه های فضاکار به علت رفتار سه بعدی ، توزیع تنش در تمام جهات انجام شده و لذا رعایت نظم در انتخاب تکیه گاهها ضرورت ندارد . به همین دلیل در توسعه شبکه سازه فضایی می توان بدون اینکه به پایداری سازه فضایی صدمه ای وارد شود ، محل تکیه گاهها را (در صورت نیاز ) تغییر داد .

3 – توانایی نصب جرثقیل بر روی سازه فضایی
سختی و استحکام زیاد سازه های فضاکار، منجر به کوچک شدن تغییر شکل سازه تحت بارهای سرویس شده و قابلیت استثنائی برای حمل بارهای سنگین متمرکز و غیر متمرکز به وجود می آورد . به بیان ساده تر امکان نصب جرثقیل دو پل و حتی جرثقیل تک پل و یک ریلی با استفاده از گره های سازه فضایی در هر مسیر دلخواه وجود دارد .

4- امکان تکنیک برتر سازه ای
این نوع شبکه ها (سازه های فضایی) ، نمونه کاملی از سازه های سه بعدی هستند، بطوری که بیشتر اعضای سازه در تقسیم و توزیع بار دخیل شده و این مزیت در این سطح ، منحصر به سازه فضاکار می باشد.

5- وزن کم و ایمنی بالا در سازه های فضایی
در سازه های فضاکار به دلیل رفتار سه بعدی ، تنش در تمام جهات توزیع شده و به عبارت دیگر بدلیل توزیع یکنواخت بار و پخش نیرو در جهات مختلف این سازه ها (سازه های فضا یی) از استحکام توام با سبکی استثنائی و ایمنی بسیاربالا برخوردار می باشد .

6- بهترین روش اقتصادی از مصالح در سازه های فضایی
از یک سو به علت سه بعدی بودن و یکپارچگی سازه های فضایی با کمترین مصالح امکان فراهم نمودن بیشترین صلبیت و بالاترین سطح ایمنی در سازه های فضاکار وجود دارد و از سوی دیگر قابلیت استفاده از مصالح در این سیستم از سازه بسیار بالا بوده به گونه ای که در بعد ملی ، کمترین مصالح از بین رفته و یا از پروسه تولید ملی خارج می‌شوند .

7 –نداشتن فروپاشی ناگهانی ( درجه هایپر استاتیکی بالا ) در سازه های فضاکار
با توجه به بالابودن درجه نامعینی در سازه فضاکار و مشارکت بیشتر هموندها در تقسیم و توزیع بار ، ذخیره مقاومتی اعضا بیشتر بوده و لذا معمولاً حذف یک یا چند المان (خرابی موضعی) منجر به فروپاشی یا انهدام ناگهانی کل سازه نخواهد شد .

8-سازه های فضایی ، مقاومت بسیار بالا در حوادث غیر مترقبه
سازه های فضایی به علت یکپارچگی ، نیروهای افقی بارهای اتفاقی و نیروهای دینامیکی ناشی از زلزله ، انفجار ، حملات هوایی ، طوفان ، آتش سوزی و … را بهتر از انواع دیگر سازه ها تحمل کرده و مقاومت بیشتری دارند . این موضوع در موارد تجربی و آزمایشات (به شرط وجود مقاومت لازم در ستونها و بادبندهای مربوطه) مورد تایید قرار گرفته است

 

@@aria
تاثیر بارهای جانبی باد و زلزله در روند ساخت سوله

تاثیر بارهای جانبی باد و زلزله در روند ساخت سوله

تاثیر بارهای جانبی باد و زلزله در روند ساخت سوله

ساختمان هاي صنعتی یکی از اجزاي اصلی و مهم در رشد صنعتی یک کشور محسوب می شوند. با توجه به روند رو به رشد صنعت در کشور ایران ساخت سالن هاي صنعتی افزایش یافته است  چنانکه از نامشان بر می آید براي کاربري هاي صنعتی و تولیدي مورد استفاده قرار می گیرند، ولی چون سوله انبار ها، آشیانه هاي هواپیما، سوله های ورزشی تقریبا مشابه از نظر شکل و سیستم سازه اي با ساختمان هاي صنعتی دارند، می توان ساختمان هاي اخیر را نیز در این گروه به حساب آورد.

 

تا کنون مطالعه اي که در آن بار هاي جانبی زلزله و باد در سوله ها را مورد بررسی قرار داده باشد صورت نپذیرفته

است. البته مطالعه گسترده اي در همین زمینه براي مجموعه اي از ساختمان هاي متعارف در چهار شهر از ایالت متحده آمریکا توسط Paulson انجام شده که در آن برش پایه باد به عنوان یک ضریب شبه شتاب تعریف شده است و جهت مقایسه، منحنی برش پایه باد بر حسب ارتفاع ساختمان در نمودار طیفی شبه شتاب زلزله رسم شده است. نتایج نشان می دهد که در اکثر موارد برش پایه باد غالب است. این در حالی است که در برخی از ساختمان هاي کوتاه مرتبه علی رغم لرزه خیزي نسبتا کم، برش پایه زلزله حاکم بوده است.

تاثیر بارهای جانبی باد و زلزله در روند ساخت سوله

بار هاي وارد بر سازه ها بیشتر به صورت قائم و جانبی هستند. بار هاي قائم در سوله ها عمدتاً شامل بار مرده و برف بوده و رفتار سازه تحت اثر بار هاي قائم متغیر، یکسان است. بار جانبی بیشتر شامل بار زلزله و باد می باشد.

نحوه اثر این نیرو ها و رفتار سازه تحت این نیرو ها متغیر است.

باتوجه به اینکه سوله ها جزء سازه هاي سبک به شمار می آیند اغلب بارگذاري جانبی آن ها براي بار باد

صورت می گیرد و اکثر مهندسین از بار زلزله صرف نظر می کنند.

این در حالی است که با ازدیاد دهانه و ارتفاع سوله ها، جرم سازه افزایش یافته و در نتیجه ممکن است بار زلزله بحرانی تر از بار باد شود.  بر همین اساس لازم است در این نوع سازه ها بار هاي جانبی زلزله و باد در دهانه ها و ارتفاع هاي مختلف بررسی شوند.

یکی از معیار هاي مناسب جهت ارزیابی و مقایسه بار هاي جانبی زلزله و باد در سوله ها، میزان ترکیب بار هاي جانبی حاکم شده در المان ها و همچنین برش پایه در دو جهت متعامد سازه می باشد.

@@aria

سازه هاي پیچ و مهره

آشنایی با سازه هاي پیچ و مهره

کیفیت مناسب اتصالات در سازه هاي فولادي عامل اصلی یکپارچگی سیستمهاي سازهاي بوده و تخریب بسیاري ازساختمانهاي فولادي طبق گزارش زلزله هاي گذشته ناشی از مشکل جوشکاري اتصالات تعیین شده است. یک اتصال ضعیف و نامناسب می تواند منجر به یک سري زوال هاي پی در پی و بنیادي در سازه فولادي گردد.

با جوشکاري اتصالات حساس مثل جوش شیاري نفوذي اتصال گیردار تیر به ستون در محل کارخانه و نصب اسکلت فولادي صرفا با پیچ کردن قطعات از پیش ساخته شده می توان علاوه بر تسریع در اجراي پروژه، به ارتقاي کیفیت ساخت کمک شایانی نمود.

سازه پیچ و مهره ای

امروزه استفاده از سازه هاي پیچ و مهره اي در صنعت به نحو چشمگیري افزایش یافته به طوري که این سازه ها در گذشته فقط شامل سوله هاي صنعتی و مجتمعهاي پتروشیمی و سازه هاي مورد استفاده در صنایع نفت و گاز می شد . هم اکنون کاربرد این سازه ها در ساختمانهاي مسکونی ، اداري و تجاري که در شهرها نیز ساخته می شود با رشد چشمگیري روبرو بوده است.

از مهمترین دلایل استفاده از سازه هاي پیچ و مهره اي در کشور هاي صنعتی عدم نیاز به جوشکاري زمان نصب سازه و در موقعیتهاي سخت همچنین سرعت بیشتر اجرا در محل نصب نسبت به سازه هاي جوشی می باشد.

بیشتر بخوانید >> سوله سازی به ه صورت می باشد

همچنین اسکلتهایی که در محوطه پروژه هاي ساختمانی تولید می شوند بخاطر محدودیت در تامین برق مکفی و بکار گیري دستگاه هاي جوش مدرن ( با نرخ نفوذ بالا و استاندارد ) ، عدم وجود ابزار صنعتی سنگین ، تیم هاي مجرب ، رنگ آمیزي و زنگ زدایی صحیح و … نه تنها فاقد کیفیت هستند بلکه کاملاً دست و پاگیر و داراي پروسه اي زمان بر هستند که بلاشک منجر به ایجاد ترافیک در معابر و تزاحم همسایگان می شود.

سازه هاي پیچ و مهره

دلایلی را براي این تغییر (یعنی استفاده از پیچ به جاي پرچ) می توان برشمرد، ازجمله آنکه:
•براي نصب یک پیچ به دو کارگر معمولی نیاز است درصورتیکه یک پرچ توسط چهار کارگر ماهر اجراي می شد.
•اجراي پرچ یک عملیات به علت حمل پرچ گداخته از محل کوره تا محل نصب نسبتا خطرناك و پر سروصدا است.
•اجراي اتصالات پیچی بسیار سریع انجام میگیرد و زمان نصب را به طور چشمگیري کاهش می دهد

 

@@aria

سازه های فلزی – آشنایی با ویژگی های سازه های فلزی

مزایای سازه های فلزی

پولاد نقش آریا : از زمان درخواست ساخت تا لحظه نصب هیچ سیستم ساخت و ساز دیگری با سیستم سازه های فلزی پیش ساخته از لحاظ صرفه اقتصادی ، انعطاف پذیری، سرعت ساخت و نصب قا بل مقایسه نیست .

همچنین به علت تولید فولاد در کارخانه و شرایط بهتر کنترل کیفیت آن نسبت به بتن ، فولاد و سازه های فلزی را نسبت به بتن و سایر مصالح ساخت و ساز متمایز می سازد. از دیگر مزایای اسکلت فلزی می توان به امکان توسعه سازه ، اتصال چند قطعه به یکدیگر ، پیش ساخته بودن قطعات در کارخانه ، سرعت در اجرا و نصب ، اشغال فضای کمتر نسبت به بتن و قابلیت کاربرد در ارتفاع زیاد اشاره کرد .

بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل پیشرفت سریع کشورهای نو ظهور و توسعه یافته را، استفاده از سیستم سازه های فولادی پیش ساخته در ساخت و سازهای سریع و با کیفیت زیر ساختهای صنعتی،تجاری،درمانی و مسکونی این کشورها می دانند . در این قسمت به برخی از مزایای سازه های فلزی اشاره می کنیم . .

مقاومت زیاد

مقاومت قطعات فلزی زیاد بوده و نسبت مقاومت به وزن از مصالح بتن بزرگتر است، این امر در دهانه های بزرگ سوله ها و ساختمان های مرتفع ، خصوصاً ساختمانهایی که بر زمین های سست قرار می گیرند حائز اهمیت فراوان می باشد.

خواص یکنواخت

فلز در کارخانجات بزرگ تحت نظارت دقیق تهیه می شود و به یکنواخت بودن خواص آن می توان اطمینان کرد و خواص آن بر خلاف بتن با عوامل خارجی تحت تأثیر قرار نمی گیرد . اطمینان در یکنواختی خواص مصالح، در انتخاب ضریب اطمینان کوچک موثر است، که خود صرفه جویی در مصرف مصالح را باعث می شود .

دوام

دوام فولاد بسیار خوب است، چنانچه در نگهداری ساختمانهای فلزی دقت لازم به عمل آید، برای مدت طولانی قابل بهره برداری خواهند بود .

خواص ارتجاعی

خواص مفروض ارتجاعی فولاد با تقریب بسیار خوبی مصداق عملی دارد ، فولاد تا تنشهای بزرگ از قانون هوک به خوبی پیروی می نماید، مثلاً می توان ممان اینرسی یک مقطع فولادی را با اطمینان در محاسبات وارد نمود ، حال اینکه در مورد مقاطع بتنی ارقام مربوطه چندان معین و قابل اطمینان نمی باشند .

شکل پذیری

از دیگر خواص مثبت مصالح فلزی، شکل پذیری آنها است که قادرند از تمرکز تنش که در واقع علت شروع خرابی است جلوگیری کرده و نیروی دینامیکی و ضربه ای را تحمل نمایند، در حالیکه مصالح بتنی به دلیل ترد و شکننده بودن در مقابل این نیروها فوق العاده ضعیف می باشند ،که این عامل باعث می شود تا سازه های فولادی به صورت ناگهانی تخریب نشده و زمان لازم جهت تخلیه افراد و تعمیرات در آنها وجود داشته باشد .

پیوستگی مصالح

قطعات فلزی با توجه به مواد متشکله آنها پیوسته و همگن می باشند ، ولی در قطعات بتنی صدمات وارده در هر زلزله به پوشش بتنی روی میلگرد وارد می گردد و ترکهایی در پوشش بتن پدید می آید که قابل کنترل نبوده و احتمالاً ساختمان در پس لرزه یا زلزله بعدی ضعف بیشتری داشته و تخریب می شود .

مقاومت متعادل مصالح

مصالح فلزی در کشش و فشار یکسان و در برش نیز دارای مقاومتی نزدیک به کشش و فشار می باشند ، بنابراین تغییر وضع بارها بدون تخریب امکان دارد ، یعنی در صورت تبدیل نیروی وارده فشاری به کششی مسأله خاصی اتفاق نمی افتد. در ساختمانهای بتنی مسلح، مقاومت بتن در فشار خوب ولی در کشش و یا برش کم است ، پس در صورتی که مناطقی احتمالاً تحت نیروی کششی قرار بگیرند و مسلح نشده باشند تولید ترک و خرابی می نمایند .

انفجار

سازه های فولادی نسبت به ساختمان های بتنی، دارای رفتار بهتری در برابر انفجار می باشند .

تقویت پذیری و امکان مقاوم سازی

قطعات ضعیف ساختمان فلزی را که در اثر اشتباه محاسباتی، تغییر در مقررات ویا ضوابط اجرا یی به وجود می آیند را می توان با جوش ، پرچ و پیچ کردن قطعات جدید تقویت نمود و قسمت یا دهانه هایی اضافه کرد .

شرایط آسان ساخت و نصب

تهیه قطعات فلزی در کارخانجات و نصب آن در موقعیت های متفاوت جوی با تمهیدات لازم قابل اجرا است .

سرعت نصب

سرعت اجرا و نصب قطعات فلزی نسبت به اجرای قطعات بتنی به صورت چشمگیری بالاتر است . پایان سریع کار ، امکان بهره برداری به موقع از پروژه و بازگشت سریعتر هزینه های انجام شده را میسر می سازد .

پرت مصالح

با توجه به تهیه قطعات سازه فلزی از کارخانجات ؛ پرت مصالح آنها نسبت به تهیه و بکارگیری بتن کمتر است .

سازه های فلزی

وزن کم

میانگین وزن ساختمانهای فولادی را می توان بین 245 تا 390 کیلوگرم بر متر مربع و یا بین 80 تا 128 کیلوگرم بر متر مکعب تخمین زد ، در حالیکه در ساخمانهای بتنی مسلح ، این ارقام به ترتیب بین 480 تا 780 کیلوگرم بر متر مربع یا 160 تا 250 کیلوگرم برمتر مکعب می باشند .

اشغال فضا

در دو ساختمان مساوی از نظر ارتفاع و ابعاد ستون ؛ تیرهای ساختمان فلزی از نظر ابعاد کوچکتر از تیرهای ساختمان های بتنی می باشند . سطح اشغال یا فضای مرده در ساختمان های بتنی نسبت به ساختمان های فلزی بیشتر ایجاد می شود .

ضریب نیروی لرزه ای

حرکت زمین در اثر زلزله موجب اعمال نیروهای درونی در اجزای ساختمان می شود . به عبارت دیگر ساختمان بر روی زمینی که به صورت تصادفی و غیر همگن در حال ارتعاش است بایستی ایستایی داشته و ارتعاش زمین را تحمل کند . در قاب های بتن مسلح که وزن بیشتری دارند ضریب نیروی لرزه ای بیشتر از قاب های فلزی است ، تجربه نشان می دهد که خسارات وارده بر ساختمان های کوتاه و صلب که در زمینهای محکم ساخته شده اند زیاد است همچنین ساختمان های بلند و انعطاف پذیری که در زمین های نرم ساخته می شوند صدمات زیادی از زلزله می بینند . به عبارت دیگر ساخت ساختمان های کوتاه در زمینهای نرم که پریود ارتعاش زمین نسبتاً بزرگ است نتایج بهتری دارد .

و برعکس ساخت ساختمان های بلند در زمینهای سفت با پریود کوچک احتمال خرابی کمتری در بر خواهد داشت . عکس العمل ساختمان ها در مقابل حرکت زلزله بستگی به مشخصات خود ساختمان از نظر صلبیت و یا انعطاف پذیری دارد ، مهمترین مشخصه ساختمان در رفتار مقابل زلزله ، پریود طبیعی ارتعاش ساختمان است .

افزایش کیفیت اسکلت سازه

افزایش کیفیت اسکلت سازه به دلیل کنترل های قبل ، حین و بعد از اجرای سازه ها ، همچنین کنترل کامل مصالح و وجود سیستم کنترل کیفی مقیم در مجموعه ساخت ، از نظر ابعادی و جوش ، باعث ساخت قطعات پیش ساخته فلزی با کیفیت بالا می شود .

برگشت پذیر بودن کامل مصالح

برگشت پذیر بودن کامل مصالح سازه های فلزی ؛ امکان استفاده مجدد آنها را مخصوصاً در اسکلت های پیچ و مهره ای میسر می سازد .

@@aria

انواع جرثقیل سقفی

جرثقیل سقفی : جرثقیلی است که با پل متحرک حامل بالابر ثابت یا متحرک که با مکانیزم های خاص بالابری کار کرده و بار را جا به جا می کند. این جرثقیل ها معمولا در داخل سوله ها، کارخانه ها و کارگاه ها برای جا به جایی بار کاربرد زیادی دارند.

 

انواع سیستم های نصب جرثقیل های سقفی با تیر حمال منفرد زیرین:

1- سیستم ریلی ایستاده آزاد (نصب روی زمین)
2- سیستم ریلی نصب شده روی سقف

 

مزایای این دو جرثقیل سقفی عبارتند از :

سهولت در نصب و برچیدن
نصب قطعات توسط پیچ و مهره
عدم نیاز به جوشکاری
پوشش ظرفیت های 1تا 15 تن

جرثقیل سقفی

 انواع سیستم های نصب جرثقیل های سقفی با تیر حمال منفرد فوقانی

1-سیستم جرثقیل ایستگاه -کاری
2- سیستم ریلی ایستاده ی آزاد که بر دو نوع هستند: -(مهار کناری و مهار فوقانی)
3- سیستم ریلی نیمه ایستاده – آزاد

 

مزایای این سه نوع سیستم عبارتند از:

سهولت در نصب و برچیدن
پوشش ظرفیت های 3 5 تن –
نصب قطعات توسط پیچ و مهره
کاربری آسان

 

موارد ایمنی جرثقیل های سقفی و دروازه ای

– راننده جرثقیل باید در حین کار توجه کامل به عملیات داشته باشد و از مواردی که تمرکز وی را منحرف می کند دوری نماید.
– راننده جرثقیل مسئولیت مستقیم ایمنی عملیات را بر عهده دارد.
– در صورت بروز شرایط نا ایمن و موارد خطرناک، راننده باید کار را متوقف نمایند.
– راننده باید هنگام حرکت جرثقیل از آژیر هشدار دهنده، بوق ، بلندگو و … برای هشدار به پرسنل محوطه عملیات استفاده کند.
– جا به جایی بار از روی سر نفرات ممنوع است.
– اگر کلید وضعیت اضطراری را هنگام عملیات باربرداری فعال کرده اید ، تا حصول شرایط ایمن آن را غیرفعال نکنید.
– هنگام پایان کار تمام کلید و سوئیچ ها را در وضعیت خاموش قرار دهید. در صورت نیاز به تعمیرات و تنظیمات به ناظر مربوطه
گزارش دهید.
– مقدار تناژ مجاز دستگاه( SWL ) به صورت درشت و خوانا بر روی پل دستگاه نوشته شود.
– تمام راهروها و مسیرهای رفت و آمد جرثقیل باید فاقد هرگونه مانعی برای تردد باشد.
– فاصله مجاز بین دو جرثقیل که روی یک ریل رفت و آمد می کنند، برای جلوگیری از برخورد درنظر گرفته شود.

-برای جلوگیری از ایجاد بی نظمی و دسترسی آسان، تمام ابزارهای دستی ، فیوزها، کلیدهای برقی ، ظرف روغن و … باید در
جعبه ابزار قرار داده شوند و از پراکنده بودن آنها در اتاق راننده جلوگیری شود.
– در صورت استفاده از جرثقیل مگنت دار )آهن ربا( حتما مگنت آن روزانه بازرسی شود و هنگام حمل بارهای خطرناک مانند
مواد مذاب و بارهایی که بوسیله جرثقیل مگنت دار حمل می شود علائم مخصوص داده شود که کارگران خود را به محل امن
برسانند و تا رسیدن کارگران به محل امن، حرکت بالابر باید متوقف شود.

قیمت جرثقیل سقفی برقی ، قیمت جرثقیل سقفی دستی ،قیمت جرثقیل سقفی سوله ،قیمت جرثقیل سقفی یک تن ،قیمت جرثقیل سقفی 20 تن ،جرثقیل سقفی دست دوم

 

@@aria
سوله شیراز

ملاک های انتخاب یک شرکت سوله ساز چیست؟

ملاک های انتخاب یک شرکت سوله ساز چیست؟

سوله یک ابر سازه صنعتی است که در دهانه های عمدتاً وسیع و ارتفاع زیاد ساخته می شود و طیف وسیعی از کاربری ها را پوشش می دهد. شرکت های سوله ساز معتبر با تکیه بر نیازهای مشتری و با توجه به کاربری مورد نظر، بهترین سازه را با مناسب ترین قیمت پیشنهاد می دهند. البته در این میان المان های بسیاری هم در حوزه طراحی سوله هم و در بخش انتخاب متریال وجود دارد که با نظر مشتری قابل تعیین و تغییر هستند و سوله سازان، صرفاً نقش مشاور و راهنما را در این خصوص ایفا می کنند.

 

ملاک های انتخاب یک شرکت سوله سازی

اخلاق حرفه ای و تعهد بالای کاری:

بالاتر از هر فاکتور عملکردی دیگری، بحث پایبندی به اصول اخلاقی و پایبندی به تعهدات کاری جای می گیرد. شرکت های سوله ساز در نخستین قدم باید عملکردی شفاف و آکنده از صداقت داشته باشند و منافع مشتری را از جهات مختلف مورد توجه قرار دهند. بدیهی است منفعت شرکت های سوله ساز می بایست در درجه دوم اهمیت قرار گیرد و تمام تلاش ها می بایست در جهت تأمین خواسته مشتری به نحو احسن متمرکز گردد.

ماشین آلات و ابزار آلات

ماشین آلات و ابزار آلات

سابقه درخشان و تجربه بالا در امر تولید:

هر تولید کننده را در بازار، به محصولات او می شناسند و شرکت های سوله ساز نیز از این قاعده مستثنی نیستند. مدت زمانی که از تأسیس یک گروه سوله سازی می گذرد، تعداد پروژه های موفق در سراسر کشور، مجموع متراژ سوله های احداث شده تا امروز و تنوع کاربری های پوشش داده شده در پروژه های مختلف، برخی از شاخص ها هستند که با توجه به آنها می توان مقایسه خوبی میان مجموعه کمپانی سوله سازی به عمل آورد.

استفاده از متریال مرغوب:

ماده اصلی در ساخت اسکلت فلزی سوله، فولاد است. شرکت های سوله ساز از ورق فولاد با ضخامت های متناسب، به عنوان مثال در ساخت تیرها، ستون ها و رفتر های سوله تیر ورقی استفاده می کنند و شاکله اصلی سازه را با آن می سازند. همچنین از انواع پروفیل نظیر قوطی، نبشی، ناودانی، زِد (Z) و … در استحکامات و مهاربند ها و نیز از انواع میلگرد در اجرای بتن مسلح فونداسیون سوله به میزان زیاد استفاده می شود که همگی از فرآورده های فولاد هستند. استفاده از فولاد و بتن مرغوب و کارآمد در ساخت پی تا کلید سوله، یک رویه جاری و تغییرناپذیر در مرام نامه فنی کمپانی سوله سازی محسوب می شود

اجرای صفر تا 100 ساخت سوله

ساخت سوله شامل طراحی- اجرای فنداسیون- کف سازی- ساخت و رنگ و نصب اسکلت فلز سوله – پوشش سقف و بدنه سوله –دیوار چینی و درب و پنجره می باشد که یک شرکت مقتدر دراین زمینه باید توانائی اجرای تامی موارد فوق را دارد باشد.

نکاتی پیرامون ساخت سوله

ماشین آلات و ابزار آلات
یکی از موارد مهم در فرایند ساخت سوله استفاده از ماشین آلات و ابزارآلات پیشرفته و کافی است که در این زمینه جهان سوله دارای:

الف- سالن شماره 1 : دارای 2 دستگاه جرثقیل سقفی-1 دستگاه گیوتین 6 متری 25 میل بر-1 دستگاه گیوتین 3 متری 25 میل بر – 1 دستگاه اتوماتیک مونتاژ سوله – 2 دستگاه پانچ هفت کاره – 1 دستگاه پرس هیدرولیک 400 تن و چندین دستگاه جوش اینورتو و روغنی و رکتی فایر و شاسی قطعه زنی و تکمیل می باشد.

ب- سالن شماره 2: دارای 1 دستگاه واکن برقی حمل قطعات – پمپ باد -2 دستگاه جرثقیل سقفی – 7 دستگاه جوش CO2 – اره برقی- باسکول – 1 شاسی ساخت لینک و 1 شاسی ساخت جرثقیل سقفی می باشد.

ج-سالن شماره 3 :دارای 1 دستگاه واگن برقی حمل قطعات – 2 دستگاه جرثقیل سقفی- شاسی و ابزار آلات سند بلاست و رنگ – دستگاه ایرلس پمپ باد –باسکول می باشد

د- سالن شماره 4: دارای 2 دستگاه جرثقیل سقفی- دستگاه اتوماتیک برش خاموت و میل گرد- پانچ 7 کاره – دستگاه رولینگ و رزوه – دریل مکین می باشد.

ذ-سالن شماره 5: محوطه دپو دارای 1 جرثقیل سقفی- جرثقیل نصب بر کامیون 10 تن و 5 تن

 

@@aria