جوشکاری زیر پودری چیست ؟

جوشکاری زیر پودری چیست ؟

جوشکاری زیر پودری (Submerged Arc Welding – SAW) جوشکاری زیرپودری (SAW) یک فرآیند جوشکاری خودکار است که در آن از الکترود لخت (بدون روکش) با طول پیوسته (که دور قرقره پیچیده شده است)، استفاده می‌شود. در جوشکاری به این روش، ماده حفاظت کننده جوش به صورت پودر روی درز ریخته می‌شود. به فاصله کمی پشت نازل […]

ادامه مطلب