انواع ورق آهن مورد استفاده در ساخت سوله

انواع ورق آهن مورد استفاده در ساخت سوله

معرفی انواع ورق آهن مورد استفاده در ساخت سوله سوله سبک ترين سازه فلزیست که سقف تمام آنها به صورت شيبدار طراحی می گردد .سوله دارای قابليتی منحصر به فرد است که اولين بار توسط شخصی به نام سوله طراحی و اجرا گرديد. مراحل اجرای سوله : شامل محاسبات ، نقشه های اجرایی کامل ، […]

ادامه مطلب