احتراماً بدینوسیله مجتمع تولیدی صنعتی پولاد نقش آریا به شماره ثبت 33839 ،شناسه ملی 10530460418 و شماره اقتصادی 411433313956 به آدرس کارخانه شماره 1: شیراز شهرک صنعتی ملوسجان و دفتر مرکزی : منطقه ویژه اقتصادی شیراز تعدادی از سوابق اجرایی خود را به شرح ذیل به حضورتان اعلام میدارد.

 

 • اجرای عملیات کامل سوله انبارWH5 گمرک شیراز به متراژ 6000 متر مربع به کار فرمایی منطقه ویژه اقتصادی شیراز
 • اجرای هشت باب اسکلت سوله طی دو فاز جهت مرغداری به متراژ 11000 متر مربع ، واقع در شهرستان اقلید ، خنجشت به کارفرمایی شرکت تعاونی صبح امید زاگرس
 • اجرای عملیات فنداسیون و نصب اسکلت و پوشش سقف دو باب سوله ورزشی به متراژ 2050 متر مربع واقع دردانشکده علوم پایه صدرا ،کارفرما دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
 • اجرای فنداسیون و نصب اسکلت و پوشش سقف چهار باب سوله قوسی کارگاهی به متراژ 4000 متر مربع ، واقع در سایت پردیس شهرک صدرا ،کارفرما دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
 • اجرای عملیات فنداسیون و نصب اسکلت و پوشش سقف سوله نیروگاه برق، واقع در شهرک صنعتی بزرگ شیراز به متراژ 1600 متر مربع ،کارفرما شرکت توسعه نیروگاه کاوه پارس
 • اجرای عملیات ساخت و نصب سوله به متراژ 3190 متر مربع ،واقع در منطقه ویژه اقتصادی شیراز ، کارفرما شرکت قصر بازی پارسیان
 • اجرای عملیات ساخت و نصب سوله به متراژ 1000 متر مربع ،واقع در قشم ، کارفرما شرکت برج ، بنا بندر
 • اجرای عملیات ساخت و نصب و پوشش سوله به متراژ 1350 متر مربع ،واقع در بندر لنگه ، کارفرما شرکت بیتا بنا اقلیم
 • اجرای عملیات ساخت و نصب و پوشش سقف سوله به متراژ 900 متر مربع ،واقع در قشم شهرک صنعتی طولا ، کارفرما آقای محمدرضا دوست محمدی
 • اجرای عملیات فنداسیون و ساخت و نصب و پوشش سقف سوله به متراژ 1680 متر مربع واقع در شهرک صنعتی بزرگ شیراز ،کارفرما شرکت پارسین گستر جنوب
 • اجرای عملیات کامل سوله واقع در منطقه ویژه اقتصادی شیراز به متراژ 1300 متر مربع به کار فرمایی شرکت مدیترانه
 • اجرای عملیات فنداسیون و ساخت و نصب و پوشش سقف سوله به متراژ 2400 متر مربع واقع در منطقه ویژه اقتصادی شیراز ،کارفرما شرکت الکتروموتور منطقه ویژه اقتصادی
 • اجرای عملیات ساخت و نصب سوله به متراژ 1320 متر مربع ،واقع در عسلویه نای بند پادگان نظامی ، کارفرما آقای نادر نورانی
 • اجرای عملیات ساخت و نصب سوله به متراژ 1000 متر مربع ،واقع در سیرجان شهرک صنعتی شماره 2، کارفرما شرکت ایمن باطری جنوب
 • اجرای عملیات  کامل سوله واقع در منطقه ویژه اقتصادی شیراز به متراژ 1000 متر مربع به کار فرمایی شرکت مل ایران
 • اجرای عملیات فنداسیون و ساخت و نصب اسکلت یادمان شهدا واقع در پردیس صدرا ،کارفرما دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

دانلود رزومه و مدارک و گواهینامه های شرکت پولاد نقش آریا

باتقدیم احترام

مدیریت شرکت پولادنقش آریا