مجتمع تولیدی صنعتی پولاد نقش آریا ساخت جرثقیل های سقفی درتناژ های مختلف  را با توجه به توان داخلی و در راستا بودن کار خود این خدمت را برای مشتریان عزیز فراهم نموده است که بر اساس نیاز مشتری و هزینه مورد نظر و توان سوله ، عملیات طراحی و ساخت جرثقیل انجام می پذیرد .