• 07136773264-5
  • ariapoolad@yahoo.com

با گیوتین

با گیوتین

برش کاری با گیوتین

این شرکت با داشتن گیوتین عرض 6 متری و با دقت کمتر از یک میلیمتر آماده ارائه خدمات به به مشتریان عزیز می باشد .

@@aria