برش کاری با گیوتین

این شرکت با داشتن گیوتین عرض 6 متری و با دقت کمتر از یک میلیمتر آماده ارائه خدمات به به مشتریان عزیز می باشد .