• 07136773264-5
  • ariapoolad@yahoo.com

اجرای فنداسیون سوله

اجرای فنداسیون سوله

با توجه به اینکه سوله سازه ای پیش ساخته بوده لذا در صورت عدم اجرای دقیق فنداسیون مشکلات عدیده در هنگام نصب سوله به چشم می خورد که ناشی ازعدم تخصص اکثر کارفرمایان محترم در اجرای فنداسیون سوله می باشد ، از این رو این شرکت بر خود می داند که جهت اجرای دقیق فنداسیون و نصب بیس پیلت ها در موقعیت و تراز مناسب یارای شما کارفرمایان عزیز باشد .

این شرکت اجرای فنداسیون سوله به هر شکل ممکن و در کمترین زمان و با دقت بالا و با مصالح استاندارد را در برنامه خود کنجانده است و از اکیپ های متخصص در اجرای فنداسیون برخوردار می باشد .

@@aria