با توجه به اینکه سوله سازه ای پیش ساخته بوده لذا در صورت عدم اجرای دقیق فنداسیون مشکلات عدیده در هنگام نصب سوله به چشم می خورد که ناشی ازعدم تخصص اکثر کارفرمایان محترم در اجرای فنداسیون سوله می باشد ، از این رو این شرکت بر خود می داند که جهت اجرای دقیق فنداسیون و نصب بیس پیلت ها در موقعیت و تراز مناسب یارای شما کارفرمایان عزیز باشد .

این شرکت اجرای فنداسیون سوله به هر شکل ممکن و در کمترین زمان و با دقت بالا و با مصالح استاندارد را در برنامه خود کنجانده است و از اکیپ های متخصص در اجرای فنداسیون برخوردار می باشد .