برای بالا بردن دقت و سرعت عملیات سوراخکاری از  پانچ استفاده می شود .