• 07136773264-5
  • ariapoolad@yahoo.com

با پانچ

با پانچ

برای بالا بردن دقت و سرعت عملیات سوراخکاری از  پانچ استفاده می شود .

@@aria